Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Berättelse om Liljans gård

Liljans gård / Liljans herrgård – den gamla och den nya

Platsen skrivs ”Lillian” i slutet av 1400-talet, omnämns som bergfrälsegård/bergsmansgård år 1406. Under 1500-talet var Liljan ett statligt kronohemman. Liljan beskrivs senare som bergfrälsegård/bergsmansgård. År 1595 fick bergsmannen Jons Danielsson Svinhufvud kronohemmanet i förläning mot att hålla…. (hästar och karlar). Delar finns kvar av den äldsta bebyggelsen i östra delen av området, se informationstavla där på gaveln av en jordkällare.

 

Bergsmännen

Filip Trotzig och senare flera bergsmän ägde och bodde på Liljan. Carl Johan Melkersson var en av de tolv sista ”brukande” bergsmännen, ägde Liljan från 1852. Han ägde flera gårdar och bl.a. en vid Stora torget i Falun.

Melkersson lät bygga herrgården 1868 i ett magnifikt läge ovan sjön med ståtlig ladugård delvis av slaggsten. På sjösidan av herrgårdsbyggnaden fanns en ståtlig trädgårdsanläggning med dammar (BILD?). Herrgårdsbyggnaden byggdes om i början av 1900-talet i nationalromantisk stil, efter att E.J. Ljungberg övertagit gården efter Melkerssons död och giftermål med Melkerssons dotter. Driften av gården fick då skötas av en släkting till Melkersson som var agronom. Ägarbyte 1932 och från 1938 blev Ernst Lind ägare – fåglar var hans passion med 84 noterade arter bl.a. sävsångare.

 

Växthuset

Kommenrsiell trädgårdsproduktion med stora växthus under perioden ……

 

Kommunalt och sedan åter lantbruksegendom

Falu kommun förvärvar Liljans gård <år xxx> med planer på en exploatering ”Dalecarlia City”. Jordbruk fortsätter genom arrendering. Från 2006 blir lantbruket återigen ägare av marken. Badhuset från xxxx finns bevarat sedan  xxxx på lantbrukaren Mats Åkessons tomt.

……

Herrgårdsbyggnaden har under ….. disponerats av handikapporganisationer inom Falu och Borlänge kommuner.

Badplatsen vid Liljans herrgård är öppen för allmänheten.

 

 

 

Berättelse om Liljans gård

(Ur Liljebladet nr 2, 2010. Först historisk del, sedan om Familjen Åkesson å dagens jordbruk)

TVÅ BILDER SOM BÅDA ÄR INTRESSANTA – EN PÅ GÅRDENS HUVUDBYGGNAD MED FONTÄN I FÖRGRUNDEN, EN PÅ DERAS BADHUS SOM SEDAN HAR BEVARATS AV MATTS ÅKESSON (på land antar jag).

Liljans gård har en lång historia. Det är en egendom som ägts av många olika personer och i denna artikel kommer endast skildras den tid som går bakåt till sekelskiftet 1800-1900.

Materialet har plockats från litet olika källor, delvis gamla tidningsklipp som Matts Åkesson har sparat, delvis från hembygdslitteratur samt en intervjubok med Ester Nyström som gjordes 1981. BORDE VÄL ÄVEN FINNAS NÅT I KOMMUNENS TJOCKA KULTURINVENTERING, KANSKE OM TIDIGARE EPOKER.

Carl Johan Melkersson bodde på Liljans gård fram till sin död 1905. Carl Johan Melkersson var bergsman och 1852 köpte han Liljans gård som var en stor och vacker egendom vid sjön Liljan. Han byggde nytt vid Liljan då han ville ha ett stort hus med många rum. Han ville också ha rymliga verandor, terrasser och fiskdammar, lusthus och syrenhäckar i en trädgård i sluttningen ner mot sjön Liljan.

En snickare från Bjursås vid namn Gädd Per Olsson och tio andra snickare byggde och har gjort sina inskrifter på vinden. Ekonomibyggnader uppfördes samt en ladugård murad av slaggtegel. Carl Johan Melkersson var mycket förtjust i  Liljans gård och skötte egendomen och vårdade skogen ömt. Han avled när han var 85 år.

Erik Johan Ljungsberg som levde mellan 1843 och 1915 köpte Liljans gård 1905 och använde gården som tillfälligt sommarställe. Han var disponent på Stora Kopparbergs Bergslags AB. Det var när han gifte sig med Hildur Melkersson, dotter till Carl Johan Melkersson, som han kunde köpa Liljans gård med inventarier av sterbhuset för 120 000 kr. När E.J. Ljungsberg avled 1915 överlät fru Ljungberg förvaltarskapet av Liljans gård till, agronom Gylfe Melkersson. Han bodde i Stockholm och gården sköttes av tjänstefolket.

Av det tjänstefolk som arbetade på Liljans gård under denna tid, berättas livligt om livet på en gård vid 1920-talet. Bl.a. av Ester Nyström vars berättelse dokumenterats av Linnea Rolfsdotter, studerande vid handelsprogrammet på Ljungsbergsgymnasiet i Borlänge 2001. Pigorna som arbetade på gården hade 60 kr i månaden i lön, vilket de tyckte var ganska bra. Utöver lönen fick de också obegränsat med huggen ved att elda med. De fick också 3 liter mjölk per dag samt husrum. På jularna fick alla arbetarna äta julmiddag i köket på gården. Man doppade i gryta, fick skinka, korv och syltor i alla möjliga former. De fick äta så mycket de ville och karlarna fick en sup. På juldagsmorgonen skulle pigorna följa med till kyrkan, de fick åka släde och beskriver hur vackert det var att åka i vitt månljus och mycket snö på träden. När de kom hem från kyrkan serverades kaffe och vin. De som arbetade på Liljans gård började sitt arbete vid 5-tiden på morgonen. Det var bl.a. arbete med hönsen som fanns i ett stort hönshus bortom trädgården med 300 höns och en massa kycklingar. Kycklingarna kläcktes i maskin och äggen skulle vändas. Stänkas på och skötas om. Utöver höns och kycklingar skulle korna mjölkas, de separerade mjölken och gjorde smör. Mjölken förvarades i ett mejeri, ett litet vitt hus som patron lät bygga. I mejeriet förvarades mjölk i stora krukor i en bassäng med kallt vatten. Pigorna körde sedan mjölken på något som kallades räv. Detta var ett tungt arbete. Det hände att pigorna välte ut mjölken, då räven var tung att köra. Då fick männen överta jobbet som ansågs för tungt för pigorna.

Varje fredag skulle kopparn skuras så att den blänkte.

Korna var av olika raser, som fjällkor, rödfläckig och vit boskap. De gick i hagarna på sommaren och på åkrarna på hösten. Det var ovanligt att korna hade skällor, men disponenten hade efter ett besök i Schweiz infört den seden till Liljans gård. Han var noga med hur korna sköttes, de skulle vara blanka, tvättade och fina. Det fanns också sex hästar på gården, som användes vid arbete på åkrar och i skogen.

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se