Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Besöksadress:
Norsbo-Hinsnorets Bystugeförening
Norsbo 21
791 93 Falun

Org.nr: 883200-8091
Bankgiro: 859-1778

Officiell epostadressinfo@norsbohinsnoret.se

Styrelse

Ordförande

Mats Torneklint

070-674 98 88

mats.torneklint@gmail.com

Kassör

Anders Hallin

070-538 68 69

anders.hallin@regiondalarna.se

Ledamot

Elisabet Arbman

073-22 99 261

elisabetarbman@hotmail.com

Ledamot

Anna-Carin Udd

070-541 15 84

annacarin.udd@gmail.com

Ledamot

Pär-Arne Nissbro

079-098 16 61

nissbro@gmail.com

Ledamot

Birgitta Bergsten

072-517 80 50

finastolar@live.se

Ledamot

Gustaf Stenman

073-082 06 03

gustaf.stenman@gmail.com
Övriga kontakter

Stugfogde

Gustaf Stenman

073-082 06 03

stugfogde@norsbohinsnoret.se

Webmaster

Anders Erikérs

070-550 26 32

anders@styvalinan.se