Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Karta över intresseplatser och promenadstråk

De allra flesta intresseplatser som är presenterade här på hemsidan finns också utmärkta på en interaktiv Google Mapskarta. Du får här nedan en översikt av vad som finns i kartan, en länk för att komma in i kartan och en mycket kortfattad användarbeskrivning.

Översikt

Nedan finns en länk som leder dig in i en Google Mapskarta. På den kartan är alla de intresseplatser som finns här på hemsidan utmärkta. Där finns också ett antal planerade promenadstråk som kommer att märkas ut med vägvisning nu under försommaren 2020. I kartan kan du zooma in på de objekt, till exempel traktens historiska byggnader, som du vill studera. Eller om du vill följa hur de planerade promenadstråken löper.

Du kan själv prova dig fram, men nedan under rubriken Användarstöd finns en väldigt kort översikt av hur det fungerar med det mest grundläggande.

När du vill gå in i kartan klickar du: Här!

 

Användarstöd för kartan

När du går in i kartan kommer du att se själva kartan till höger och till vänster finns en sidopanel. I sidopanelen finns alla intresseplatser som finns med på hemsidan, till exempel intressanta historiska byggnader. Om du klickar på ett objekt i sidopanelen så lyses det upp i kartan, och den information som finns om objektet visas i sidopanelen.
I menyn kan du också se vilka promenadstråken är och vilka objekt man passerar i respektive stråk.
Prova själv att klicka dig fram.

Lycka till!

 

Så här ser det ut när du kommer in i kartapplikationen.