Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Isupptagning vid Hinsnorets gård

 

Iskällare var ett sätt att förvara livsmedel under årets varma period när det inte fanns kylskåp. Kylan erhölls genom att använda  isblock upptagna vintertid i närmaste sjö. Isblocken kunde förvaras i en enkel byggnad eller t.o.m. en grop i marken, där isblocken lades ned och täcktes med ett tjockt lager isolerande material, vanligen sågspån.

Isen togs sedan successivt in till ett isskåp eller en iskällare där maten förvarades kallt.

Isen togs upp under vintern med häst och släde efter att den sågats i stora block. Bilden visar isupptagning vid Hinsnorets gård. Lägg märke till det stora isblocket som lastats på släden!

 

Länk till karta: Här!