Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Liljesund och Liljesunds gård

Liljesunds gård är en bergsmansgård som är mer än 500 år gammal. Liljesund hette ursprungligen Lillsund på grund av det smala sundet mellan Runn och Liljan.

I en karta upprättad 1717 över markerna runt sjön Liljan framgår tydligt bergsmansgården Liljesund med trädgårdsodlingar. Bergsmansgården Liljesunds omfattning framgår dessutom av en lantmäterikarta upprättad år 1784 av dess ägare lantmätaren A. Ernström.

Liljesunds gård har brunnit tre gånger, senast julen 1850 brann huvudbyggnaden ner. Under huset finns bevarad en stor källarvåning från 1400-talet som klarat sig genom alla bränder.

Från år 1800 ägdes gården av Elisabeth och Anders Ehrnström och efter dem dottern Anna som var gift med Carl Liljenmark. Denne Carl var kyrkoherde i Svärdsjö och riksdagsman av andra kammaren.

 

Utsnitt ur Charta över BergfrälseHemmanet Liljesund uti Kopparbergs Hövdingedöme och Torsångs socken beläget afmätt år 1784 af A Ernström. Källa Lantmäteriet

 

Gården köptes 1838 av Anders Wikman och är fram till idag i släkten Wikmans ägo. Gården togs över av sonen Herman och hans hustru Katarina, född Granholm. Den gick vidare till deras son Karl Alfred f. 1868 gift med Kerstin Sund. Kerstin arbetade som trädgårdskulla hos familjen Nylén på Hinsnorets gård och träffade då Karl Alfred. De fick tre barn, Maria (Maja), Fredrik, och Märta. Karl Alfred levde till 1960 och Kerstin fortsatte att leva ensam på gården fram till sin död 1973.

Märta och hennes man Paul Jacobsson ägde Ornäs gård och bodde där under hela sitt liv. Gården drevs som jordbruk och Paul skötte från slutet av 1950-talet även ägorna på Liljesunds gård. De fick två söner Sven och Per. Märta avled 2005 och Paul året efter. Sven och Lotta Jacobsson bor från 1981 på Liljesunds gård. De är den 6:e generationen av släkten Wikman på gården.

Länk till karta: Här!