Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Äldsta bostadshuset i Norsbo

Fastigheten med Norsbos idag äldsta bostadshus ligger direkt norr om Borgmästare Geetes hus öster om Norsbo båtplats.

Fastigheten bildades vid Laga skifte av Norsbo by 1867. Byggnaderna är troligen byns äldsta bevarade med i stort sett ursprungligt utseende. Bostadshuset och flera av ekonomi­byggnaderna återfinns på en karta över Norsbo by upprättad 1818. Då bodde här gruvarbetaren Hans Hansson Abborre, född 1748 och hans hustru Katarina född Jansdotter år 1755 med två barn Elisabet (Lisa) och Katarina. Familjen kom till Norsbo 12 april 1803 från Falun.

Vid tiden för Laga skiftet fanns här på fastigheten tio byggnader, se kartskiss. En del av dessa revs när Björbobanan drogs fram 1901-1904. Några byggnader revs troligen i början av 1930-talet. Gården har efter Laga skiftet haft åtta ägare före det Rigmor Elstadius övertog fastigheten 1971. Den utgör idag privatbostad.

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se