Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Äldsta bostadshuset i Norsbo

Utsnitt ur 1867 års karta till Laga skifte av Norsbo by. Fastigheten med Norsbo´s idag äldsta bostadshus visas av markeringen G på kartan. Den blivande Björbobanan är inlagd med streckad linje.

 

Norsbo ́s idag troligen äldsta bostadshus ligger direkt norr om gamla byvägen och väster om Norsbobäcken, se till höger om bokstaven G på laga skifteskartan upprättad år 1867. Vid den tidpunkten bodde här gruvarbetaren Hans Hansson Abborre och hans hustru Katarina med två barn, Elisabet och Katarina. Familjen hade kommit till Norsbo 1803 från Falun. Mannen arbetade i gruvan dit han måste gå till fots.

Bostadshuset var vid denna tid en envånings parstuga med kök, sal och kammare. Ett stort antal uthus på laga skifteskartan antyder att det var ett fullständigt jordbruk. Fyra mindre uthus ligger en bit ifrån de övriga. Det var vanligt att man placerade brandfarliga byggnader t.ex. smedja utanför mangården.

Över Norsbo by finns förutom 1867 års laga skifteskarta även en äldre kartläggning från 1818, dvs. vid tiden för familjen Abborres första år i byn. Jämförelse mellan byggnadsbestån-det 1818 och 1867 visar på en del förändringar.

Uppmätning av Norsbo by utförd av lantmätaren Christian Fredrik Ullberg år 1818. Källa: Lantmäterimyndighetens arkiv.

 

Byggnader på Abborres gård och i Norsbo by har under 1800-talet både tillkommit och rivits. Detta kan bero av att de var i för dåligt skick, att gården övergick från att vara bondgård till hem för hantverkare – eller tvärt om. Det kan bero av familjens storlek och av att nya familjer ville bo i byn. Det kan även bero på successivt ökade standardkrav. Observera att en byggnad i bra skick som man inte behövde kunde plockas ner och säljas.

Jämförelse mellan bebyggelsen år 1818 och 1867 visar att under denna tid en ytterligare förtätning har skett med byggnader i byn. Dock har under tiden några byggnader rivits på familjen Abborres gård. Orsaken till detta kan var av många slag. Laga skiftet 1867 innebar sedan beslut om att några gårdar skulle flytta ut till andra delar av byn. Vi vet att t.ex. snickaren Fyhr flyttade en del byggnader.

Nästa stora förändring i byn var när Björbobanan drogs fram över ägorna 1901 – 1904. Då hamnade flera byggnader på familjen Abborres tomt utanför gårdstomten. Troligen var då även jordbrukets tid över. I dag återstår av uthusen ett större med stall och portlider, två mindre uthus från 1700-talet och en jordkällare.

Det lilla uthuset vid ingången till gården fungerade en tid som postkontor där posten som kom med tåget på Björbobanan fördelades bland byborna.

I början av 1900-talet byggdes manbyggnaden till med ett nytt kök mot norr, en köksfarstu med trappa till vinden och en glasveranda. Övervåningen inreddes också med en separat lägenhet.

Nuvarande ägare, 2021, är den tionde efter laga skiftet 1867.

Skissen nedan visar nuvarande och troliga äldre byggnader på tomten för Norsbos idag äldsta bostadshus.

Gården har efter Laga skiftet haft åtta ägare före det Rigmor Elstadius övertog fastigheten 1971. Den utgör idag privatbostad.

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se