Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Gamla vägen till Norsbo by

Norsbo och Hinsnoret har länge haft dåliga vägar in till Falu stad. Många tog sig tidigare till fots längs skogsstigar. Successivt har vägnätet byggts ut till dagens form.

Norsbo Vägen genom byn

Förutom vattenvägar var Norsbo by länge en ganska isolerad by vad gäller kommunikationer till Falun. På äldre kartmaterial syns att det tidigt fanns farväg från Falun till Tuna, idag kallad Kåres väg som gick väster om dagens Europaväg E16.

De boende i Norsbo som arbetade i Falu gruva vandrade säkerligen från Norsbo längs Norsbobäcken i riktning mot Tallen för att där ansluta till Kåres väg.

Tidigt kom även att anläggas en väg längs Runn från Källviken mot Hinsnorets och Liljesunds gårdar. För att då komma till bergsmannagården Liljesund behövde man ta sig över sundet där Liljan har förbindelse med Runn. Under tidernas lopp har man säkert vadat, använt båt, repfärja eller en bro. Under en period var denna överfart avgiftsbelagd. När man väl var i Liljesunds gård kunde man fortsätta i skogen längs Runns strand mot Tomnäs och Ornäs även om det där inte fanns väg.

Kartutsnitt visande färjan vid Liljesund. Utsnittet hämtat från Charta över BergFrälseHemmanet Liljesund uti Kopparbergs Hövdingedöme och Torsångs Socken uppmätt år 1784 af A Ernström. Lantmäteriets arkiv.

För att komma till Norsbo by fick man vika av från vägen från Källviken till höger 150 m norr om dagens trevägskorsning Falun-Hinsnoret-Norsbo. Denna väg till Norsbo kom ner från skogen vid dagens bystuga och gick sedan ner till sjön och vindlade sig genom Norsbo by västerut mot Liljans gård. En stor del av denna väg finns kvar ännu i dag.

 

Länk till karta med den gamla vägen gulmarkerad: Här!