Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Villa Norsbo

En gård i norra delen av byn Norsbo. Den började byggas 1876 och har därefter byggts om som sommarbostad vid två tillfällen. Gården ägdes under 1923 – 1950-talet av konstnären Hans Norsbo med fru Asta.

År 1876 köpte snickaren Fyhr en tomt i norra delen av Norsbo by och flyttade dit några timmerbyggnader från gamla byn vid mynningen av Norsbobäcken. Han byggde upp en liten gård med ett par bostadshus och en större lada. Efter Fyhrs bortgång köptes gården av färghandlaren Fritz Pettersson i Falun som sommarbostad. Familjen Pettersson byggde ut det ena bostadshuset med bl.a. glasverandor och anlade en trädgård i flera etage och planterade äppelträd. Gården köptes 1923 från Petterssons dödsbo av konstnären Hans Johansson med fru Asta. De använde huset i första hand som sommarbostad och var i Italien under två långa perioder om totalt sex år under 1920-talet.

Under 1930-talet bodde Hans och Asta mer permanent i Norsbo. De tog dessutom efternamnet Norsbo.  Hans är mer känd under namnet Norsbo och är en av de fem falugrafikerna till vilka även räknas Stig Borglind, Helge Zandén, David Tägtström och Bertil Bull Hedlund. Den kanske mest kände av grafikergenerationen från Falun är den tidigt bortgångne Axel Fridell.

Hans Norsbo var bl.a. aktiv i första styrelsen i den då nybildade bystugeföreningen. De byggde om huset 1946 till i stort sett dess nuvarande exteriör. Hans gick bort sensommaren 1955 varefter Asta med sonen Tomas sålde huset och flyttade till Stockholm.

Kring år 2010 sker genom senare ägare en upprustning av hus och trädgård som får namnet Villa Norsbo till minne av Hans Norsbo som lät bygga huset.

 

Länk till karta:  Här!