Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Norsbo bystuga

Om hur den lilla stugan började som byskola men övergick till att bli bystuga för Norsbo-Hinsnorets bystugeförening.

Huset uppfördes efter beslut år 1905 i Torsångs församling som skola för barn i Norsbo, Hinsnoret och för näraliggande bebyggelse. Byggnaden uppfördes enligt dåtidens standard, det vill säga värmdes med vedkamin. Elektricitet saknades och torrdass och vattenbrunn fanns på gården. I närheten av byggnaden på dess södra sida finns än idag kvar en matkällare.

Skolan hade sex årsklasser, varav två småskole- och fyra folkskoleklasser. Läsåret omfattade 20 veckor med 28 veckotimmar. All undervisning sköttes av samma lärare som hade sin bostad i skolhuset. Skolans första lärare Ira Ling undervisade fram till 1908, då hon efterträddes av Olga Lundell som fanns kvar tills skolan lades ner 1934. Eleverna flyttades då till Tomnäs skola och fick ta tåget dit från den då nya järnvägsstationen i Hinsnoret.

Skolhuset övergick 1949 till bystuga i samband med att Norsbo-Hinsnorets bystugeförening bildades.

Huset har senare försetts med handikappanpassad toalett och med ett rejält kök. Inne i huset finns bl.a. fotografier av äldre skolklasser och några grafiska blad av konstnär Hans Norsbo, en av Falugrafikerna.

Bystugan kan hyras för middagar och andra sammankomster och man tar då kontakt med stugfogden. All information om detta finns på bystugeföreningens hemsida.

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se