Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Gruvhål

Ett nästan runt gruvhål 6 m brett och 2 m djupt.

Märta Jakobsson, f. 1919 på Liljesunds gård berättar att en äldre släkting till henne brutit upp hålet. Han somnade på platsen en gång omkring 1930 och drömde då att han mötte skogsrået som sa till honom ”Du ligger på mitt guld”. Han började därför gräva på platsen. Dock har ännu inget guld funnits.

Längre åt väster ligger två kalkbrott, det ena 60 x 45 m stort och 10 m djupt, delvis vattenfyllt, det andra ca 10 m i diameter och 5 m djupt. I närheten av dessa finns skrotstensvallar. Täkterna har nyttjats för att utvinna kalk.

(Källa: Riksantikvarieämbetet (RAÄ))

Länk till karta: Här!