Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Norsbo båtplats och om sjön Liljan

Båtplatsen i Norsbo by utgör tillsammans med den väg som går norrut ca 2 km, i riktning mot området Tallen, samfällighet för ett tiotal fastigheter i Norsbo skifteslag. Båtplatsen har tidigt fungerat som lokal liten ”hamn” för in- och utförsel av olika produkter, t.ex. koppar från näraliggande hyttor. Båtplatsen med plats för timmerupplägg markerades på karta i samband med Laga skiftet 1867.

Länk till karta: Här!

 

Så har vattenivån i sjöarna varierat

Vattennivån i sjön Liljan styrs av nivån i Dalälven genom regleringen i Långhags kraftverk som byggdes av Stora Kopparbergs AB och var klart 1938. Ifall mer vatten kommer i Dalälven än vad som kan släppas igenom Långhag så kommer vattennivån i Runn och i Liljan att höjas genom förbindelsen vid Torsång. Vattensläppet i Långhag ingår i ett system med flera dammar för att reglera vattennivåer ur ekonomisk vattenkraftaspekt och med hänsyn till vattendomar. Som förberedelse för en årlig vårflod brukar vatten­nivån i Runn och Liljan sänkas på vårvintern.

Före bygget av Långhags kraftstation var vattenståndet i sjön Liljan ca 1,3 m lägre än idag vilket framgår av äldre fotografier. Stränderna runt Liljan och äldre karta från 1700-talet vittnar dock om att vattennivån i sjön länge tillbaka varit mer varierande än idag. Vattennivån i Liljan och Runn lär ha påverkat möjligheten att ta sig över vattnet vid Liljesund och att komma ut med båt till Runn.

 

Fisket

Fisket i sjön Liljan regleras av Runns Norra fiskevårdsområdesförening. Fiskekort kan köpas av fiskevårdsföreningen. Runns södra, Runns Norra och Vika fiskevårdsområden erbjuder gemensamt sportfiskekort. Detta avser sjöarna Runn, Ösjön, Liljan, Vikasjön samt de delar av Dalälven som tillhör Runns Södra Fvof. Mer information finns på hemsidan http://www.runnssödra.se/steg2/?ID=64.

 

Skridskobana

På vintern kan om förutsättningarna är de rätta, plogas för skridskobana och dras skidspår på sjön Liljan. Båtplatsen kan då vara en bra startplats.

I samfälligheten ingående fastigheter ansvarar för bryggorna, men har ingen regelbunden tillsyn. Den som badar eller använder sina båtar måste självklart ta hand om ev. skräp och förorening av platsen.