Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Norhaga

Norhaga är ursprungligen en fritidsbostad för disponenten vid Stora Kopparbergs Bergslags AB Lars Yngström och dennes familj. Bostadshuset och ett antal ytterligare byggnader ritades av den internationellt kände arkitekten Lars Israel Wahlman (1870-1952) född i Hedemora. Byggnaderna anlades 1903-1906 och ligger i Hinsnoret.

Foto: Torvald Gehrman, Nordiska museet

Länk till karta: Här!

Ett nationalromantiskt monumentalverk

På Björkliden vid Liljans strand lät disponenten vid Stora Kopparbergs Bergslags AB Lars Yngström åren 1903-1906 uppföra en fritidsbostad i nationalromantisk stil kallad Norhaga. Till gården hör bostadshus, trädgårdsmästarbostad, badhus, lekstuga på en ö dit en bro leder, tvättstuga, jakttempel, källare, lada, prevet m.m. Totalt omfattade anläggningen ett 15-tal byggnader.

 

Foto: Torvald Gehrman, Nordiska museet

Trädgården var förr imponerande med rosengång, terrasser o.s.v. Gården är omgärdad av gärdesgård på stenfot. En mäktig port leder in till gården. Medverkande i stenarbetena var den i Norsbo kände Norsbo-August, se om denne på denna hemsida. För skötseln av trädgården fanns en anställd trädgårdsmästare bosatt i den intilliggande Trädgårdsmästarbostaden. Allt, inkl.  vägg- och takdekorationer, möbler, kakelugnar och hundkoja, är ritat av den kände arkitekten Lars Israel Wahlman. Till gården hör även en enkel timmerkoja på Norsboberget där ingenjören kunde dra sig tillbaka och finna ro i naturens frid, samt ett nu rivet utsiktstorn på Norsbobergets topp.

Falu kommuns kulturmiljöprogram anger att Norhaga utgör ett av den svenska nationalromantikens monumentalverk. Gården är synnerligen välbevarad såväl i helhet som i detaljer. Gården utgör privatbostad.

 

Arkitekten

Arkitekten Lars Israel Wahlman (1870-1952) kom från Hedemora där han har ritat flera byggnader. Förutom Norhaga har han ritat många offentliga och privata byggnader, trädgårdar, kyrkor, slott, bostadshus och möbler. Kända exempel är Engelbrektskyrkan i Stockholm och Slottsskogs­vallen i Gävle. Norhaga är typiskt för arkitektens intresse av att skapa med furutimmer i kombination med natursten. I byggnadens utformning finns tydliga kopplingar både till nationalromantik och Art and Crafts-rörelsen. En ledande idé i rörelsen var samarbetet mellan arkitekten och en grupp av kunniga hantverkare med deras insikter om material och konstruktion, härav namnet på denna rörelse.