Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Liljesunds färja och bro

Vattennivån i sjöarna Liljan och Runn har påverkat möjligheten att ta sig över vattnet vid Liljesund och att komma ut med båt från Liljan till Runn. Vid lågt vattenstånd underlättades möjligheten att norrifrån ta sig till bergsmansgården Liljesund. Å andra sidan möjliggjorde ett högre vattenstånd en farbar ränna mellan sjöarna Liljan och Runn. Namnet Hinsnoret, och enligt sägnen tysken Hinze, är kopplat till detta sund.

Tidigt fanns en forväg från Falu stad över Källvikens gård ner till Hinsnorets bergsmansgård. Därifrån gick det att ta sig vidare till Liljesunds bergsmansgård. För överfart av vattnet vid Liljesund har funnits både repdragen färja och träbro, med avstånd mellan stränderna på uppskattat 80 alnar, ca 24 meter. Att förbindelsen var viktig visar ett domslut år 1442 av häradshövdingen i en konflikt om överfarten.

På kartan över Liljesunds bergsmansgård upprättad av gårdens ägare Anders Ernström 1784 syns tydligt att det över sundet fanns en repdragen färja. Färjan sköttes genom Liljesunds gård. Det är känt att så sent som under 1900-talet har det under en period tagits ut broavgift för passage över sundet.

Utsnitt ur Charta över BergfrälseHemmanet Liljesund uti Kopparbergs Hövdingedöme och Torsångs socken beläget afmätt år 1784 af A Ernström. Källa Lantmäteriet

Länge skedde en omfattande flottning av timmer på Dalälven från skogar i övre delarna av Dalarna. Vid Torsång fanns ett skilje där timret sorterades och kunde föras över till sjön Runn. På Runn drogs timret med ångbåt till stränderna vid Falun och under 1900-talet bl.a. till Hinsnorets timmergård. Inte minst hade Falu gruva under sin storhetstid stort behov av timmer.

Äldre lantmäterikartor, t.ex. Ernströms karta från 1784, vittnar om att vattennivån i Liljan varierade under året. De översvämningar som finns dokumenterade inne i Falun har naturligtvis även påverkat sundet vid Hinsnoret. Äldre norsbobor och många gamla fotografier från början av 1900-talet vittnar om hur vattennivån i Liljan tidigare normalt varit ca 1,3 m lägre än idag. Lämpliga stränder för badplats och simskola fanns då på andra platser än som är lämpliga idag.

Vattennivån i Runn och Liljan höjdes när Långhags kraftverk i Dalälven nedom Torsång var klar år 1938. De åren då det blir större vårflod än vad som kan släppas igenom vid Långhag kommer vattennivån i Runn och i Liljan i stället att höjas genom vattenförbindelsen vid Torsång. Som förberedelse för att undvika översvämning vid vårfloden brukar vatten­nivån i Runn och Liljan årligen sänkas på vårvintern.

Idag finns vid Liljesund en bro med stålbalkar som även möjliggör tung trafik till den bebyggelse som finns där. Under bron och under järnvägsbron byggd före 1875, finns en fördjupad kanal för båttrafik ut i Runn.

 

Länk till karta: Här!