Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Notarie Berglunds gård

På fastigheten fanns tidigare fyra byggnader samt en lada nere vid åkern snett vänster om platsen för den informationsskylt som finns där idag. En lämning efter en matkällare i bäckravinen kan också ha hört till gården.

Länk till karta: Här!

Gården finns omnämnd på den avstyckningskarta, daterad 1842, som beskriver fastigheten vid Liljans by i Aspeboda socken tillhörande brukspatron H. Gahn. Området ligger till höger om den bäckravin som gränsar mot Bergman Engströms ägor och till vänster om platsen ungefärligen där vägen går ner till sommarstugan bakom granhäcken nere vid sjön. Till fastigheten hörde även den s.k. Byxtäppan uppe vid nuvarande E16.

En i bygden känd ägare som sommartid nyttjade gården var Notarie Berglund vid Uppsala universitet.

Stället raserades eller flyttades när järnvägen år 1902 kom att anläggas precis där byggnaderna var belägna och kvar finns bara lämningar efter körsbärsträd, syrener, spireabuskar mm.