Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Näsgården och Falu Pyrotekniska

Näsgården byggdes ursprungligen som en sommarbostad till major Erik Nylén vid Dalregementet, vars föräldrar drev Hinsnorets gård. På Näsgårdens skorsten står det 1925, men inflyttningen skedde 1927.

 

Länk till karta:  Här!

 

Stor trädgård

Huset är beläget cirka 200 meter från Runns strand. En stor trädgård bredde tidigare ut sig från huset och drygt 100 meter ned mot sjön. Här fanns en äppelträdgård, bärbuskar, krikon och körsbär samt naturligtvis blommor. Granne med trädgården låg gården Klippudden med sin likaledes stora trädgård som gränsade till Näsgårdens trädgård.

 

Husbyggnaden

Gården, som är byggd i trä, har en herrgårdsinspirerad stil med magnifik pelarentré samt altan och balkong mot sjön. Ett flertal kakelugnar fanns för uppvärmning av byggnaden.

 

På sjuttiotalet renoverades en av kakelugnarna.

 

 

Idag finns fortfarande tre kakelugnar och två öppna spisar i huset.

 

Förvandlingen från sommarbostad till industri

Major Nylén använde huset som sommarbostad fram till någon gång på 1940-talet, varefter Falu kommun övertog fastigheten. Därefter, runt 1950, köptes fastigheten av en herr Truedsson som var rektor på den internatskola som drevs på gården Klippudden. Men huset Klippudden och internatskolan brann ned i slutet av 1950-talet, och rektorn sålde så småningom fastigheten Näsgården till Falu kommun.

I Källviken startades 1913 en liten industri, Ragnar Petterssons fyrverkerifabrik. Ragnar hade en son vid samma namn, Ragnar, som så småningom tog över verksamheten och drev den i Källviken fram till början av 1960-talet. Då ville kommunen få bort fabriken för att kunna uppföra bostäder på platsen. Ragnar hade lagt märke till att Näsgården nu stod tom, och 1963 köpte han fastigheten av kommunen. Han använde Näsgården som bostad och hade för avsikt att flytta fabriken till fastigheten där det fanns gott om plats. På ett område, ca 100 m av fastigheten som låg närmast sjön, uppfördes nu totalt ca 15 byggnader. En del för tillverkningen av fyrverkerier och andra som förrådsbyggnader. Företagets namn blev senare det som kom att bli känt under många år som Falu Pyrotekniska. Mer info om Falu pyrotekniska finns under fliken Näringar i byarna.

 

Generationsskifte

Ragnar Petterson drev fabriken fram till sin död 1982. Hans dotter Gun och hennes make Bernt Anderson tog över verksamheten. Gun och Bernt flyttade in i Näsgården 1984 och bodde där fram till 2008. Då fanns det inte längre något kvar av fabriksbyggnaderna annat än ett par förråd. Tillverkningen av fyrverkerier lades ner i början av 1987, bl.a. av säkerhetsskäl. Företaget drevs visare som grossist till 2007 då det slutligen lades ner. Bernt och Gun flyttade in i ett nybyggt hus på en avstyckning av fastigheten ned mot sjön.

 

Nuläget

Idag är fastigheten styckad i tre delar med ett bostadshus på varje del. En stor del av äppelträdgården är bevarad, och Näsgårdens byggnad är varsamt omhändertagen. Några spår finns inte längre av att den industri som har huserat här.