Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Norsbobäcken

Norsbobäcken är det vattendrag som rinner ner från sjön Vällan till Liljan och rinner ut i sjön i Norsbo by. Bäcken har tidigare även kallats Tyskbäcken.

Norsbobäcken avvattnar sjön Vällan söder om Falun och rinner ut nära båtplatsen i Norsbo by. Ån har vid flera tillfällen grävts ur och rätats upp för att torrlägga marker i norra delen av Norsbo by. Där bäcken rinner in i området för Norsbo by var vattnet tidigare mer forsande, speciellt vid vår- och höstflod. Där anlades därför hyttor efter vilka det idag finns slaggstensfält bevarande.

Vattnet i sjön Vällan kom att nyttjas för vattenkraft i Falu gruva. Detta skedde genom anläggandet av först Margaretas dike och senare efter initiativ av Polhem även genom utgrävandet av Krondiket 1736 – 1748. Vattnet i Vällan leddes därefter i huvudsak ut genom dessa diken till Falu gruva vilket gjorde att vattenflödet i Norsbobäcken kraftigt minskade.  Dock är vattenföringen i Norsbobäcken så rik att fisk har setts vandra upp mot området vid nuvarande Tallen.