Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Norsbobäcken

Norsbobäcken är det vattendrag som rinner ner från sjön Vällan till Liljan och rinner ut i sjön i Norsbo by. Bäcken har tidigare även kallats Tyskbäcken.

Norsbobäcken avvattnar sjön Vällan söder om Falun och rinner ut nära båtplatsen i Norsbo by. Ån har vid flera tillfällen grävts ur och rätats upp för att torrlägga marker i norra delen av Norsbo by. Där bäcken rinner in i området för Norsbo by var vattnet tidigare mer forsande, speciellt vid vår- och höstflod. Där anlades därför hyttor efter vilka det idag finns slaggstensfält bevarande.

Vattnet i sjön Vällan kom att nyttjas för vattenkraft i Falu gruva. Detta skedde genom anläggandet av först Margaretas dike och senare efter initiativ av Polhem även genom utgrävandet av Krondiket 1736 – 1748. Vattnet i Vällan leddes därefter i huvudsak ut genom dessa diken till Falu gruva vilket gjorde att vattenflödet i Norsbobäcken kraftigt minskade.  Dock är vattenföringen i Norsbobäcken så rik att fisk har setts vandra upp mot området vid nuvarande Tallen.

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se