Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Hinsnorets gård / herrgård

”Hinsnoret” är namn på landtungan mellan sjöarna Liljan och Runn vid sundet där Liljan och Runn har förbindelse. Vid noret ligger bergsmansgården Hinsnoret. Gårdens historia kan följas tillbaka till åtminstone 1400-talet.

Hinsnorets gård ca 1935

 

För att komma till karta, klicka här.

Fornlämningar

Inom området finns i Riksantikvarieämbetets (RAÄ) Fornlämningsregister lämningar av två boplatser. Kritpipor och gamla mynt har hittats på åkrarna. På udden öster om järnvägen finns välbevarad hagmark med äldre träd och många fornlämningar.

Det geografiska läget blev strategiskt viktigt när brytningen kom igång i Falu gruva då kopparen vintertid fraktades på slädar över sjösystemen och ut till Östersjön eller Mälaren för vidare transport ut i vida världen.

 

Bergsmansgården

Vid Hinsnoret ligger sedan länge en bergsmansgård. Platsen nämns i skrifter och på kartor från medeltiden. Här har bergsmän som ägde andelar i Falu koppargruva bott och brukat jorden under flera hundra år.

Källarvalven under dagens huvudbyggnad stammar från 1400-talet då en tyskättling vid namn Hintze anses ha ägt gården.

 

En av de två gamla lindarna

 

Nedanför herrgården fanns tidigare en ståtlig park. Nära Hinsnorets gård tronar två över 500 år gamla lindar som alltså fanns här redan på Gustav Vasa´s tid.

 

Konceptkarta över Bergfrälseegendomen Hinsnoret upprättad 1801 av A Ernström. Källa: Lantmäteriet

Dagens herrgård med ett flertal sidobyggnader har anor från 1600-talet då den rike bergsmannen och kanongjutaren Trotzig i Falun var ägare och hade denna gård som sommarhus. Här kunde han komma undan den otäcka roströken i Falun. Släkten Trotzig ägde sedan gården under flera sekler.

 

Från 1800-talets slut

Efter 1869 har gården varit i släkten Nyléns ägo.  Theodor och Alma tog då över gården. Deras barn hette Bertil, Erik, Sten, Gösta, Sigrid och Signe. Almas syster var gift med Disponent Erik Johan Ljungberg som bodde på Liljans gård fram till sin död 1915. Läs mer om denne under hemsidans avsnitt om Liljans gård.

Theodor och Almas son jägmästaren Bertil med fru Ingrid, flyttade in på Hinsnoret 1920. De bosatte sig i den så kallade Villan som är första gården längs Liljans strand norr om Hinsnorets gård. Paret fick sönerna Ove f. 1918, Torkel f. 1919 och Sture f. 1923. Då Alma avled sommaren 1935 flyttade Bertil och Ingrid upp till herrgården med sin familj.

Hinsnorets gård var på den tiden ett jordbruk med mycket mark och det fanns fyra hästar och ca 30 kor och kalvar. Även får, höns och kalkoner fanns. Regementshästar inhystes under andra världskriget. På gården fanns bland de anställda en rättare vid namn Algot Vilhelmsson och en förman vid namn Karlsson som skötte huggning, ved- och timmerkörning. Det fanns både trädgårdskulla och ladugårdskulla. Dessa fick bo i herrgårdens flygelbyggnad. Säsongsarbetare anställdes under somrarna.

I samband med att Bertil och Ingrid flyttade upp till herrgården renoverades huset. Man rökte bl.a. hela gården för att få bort ohyra. Det fanns många kakelugnar som höll huset varmt och en del byttes ut mot öppna spisar. I hallen fanns en stor kamin som eldades för jämnan. Där stod alltid kaffepanna på så att de som arbetade kunde ta sig kaffe där.

Bertil dog 1964 medan Ingrid levde fram till 1988 och blev nästan 100 år. Deras son Torkel Nylén var utbildad väg- och vattenbyggnads­ingenjör och hade haft flera jobb på kraftverksbyggen i Norrland. Han kom hem året innan fadern dog och tog över skötseln av gården från 1963. Själv bodde han aldrig på herrgården, utan där bodde modern Ingrid tillsammans med sonen Ove. Torkel var gift med Kerstin Zethelius. Dom fick en son, Sverker.

Ove gick i skola i Göteborg innan han flyttade tillbaka hem till Hinsnoret.  Ove arbetade därefter hemma på gården.

Sture bodde hemma till 1943 då han gjorde militärtjänst inom flygvapnet i Östersund på F4 och vid Ljungbyhed. Han var utbildad ingenjör.  Mestadels jobbade han inom flyget under sitt yrkesverksamma liv. Bland annat på Flygmotor i Trollhättan och Arlanda. Gift med Christina. De fick två barn, Birgitta och Björn.

På Näsgården bodde Bertils bror Erik. Han var major vid regementet. Familjerna umgicks en hel del. Speciellt samlades man vid större helger såsom jul och påsk.

Ove, Torkel och Sture var kusiner med Valdemar Breitholz. Valdemar och Märta Breitholz bodde i den s.k. Villan som då hörde till Hinsnorets gårds ägor. De skötte posten som kom till stationen i Hinsnoret. Posten hade öppet vissa timmar per dag.

Hinsnorsön tillhörde tidigare gården innan man byte den mot mark på land. Under sommaren rodde man ut med får till ön där de fick gå på bete. Ute på Hinsnorsön byggde Sture och kamraten Yngve Vilhelmsson i unga år en hoppbacke.

Under senare år har Birgitta och Björn ägt gården. Numer äger Birgittas barn, Magnus och Claes Karlén fastigheten tillsammans med Björn.