Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Norsbo-August

Norsbo-August var en man som växte upp i Norsbo. I denna berättelse får du följa hans leverne med en inblick i en del av livsförhållandena i byn vid 1900-talets början.

Norsbo August-August Jansson. Lagnefelts

August Jonsson föddes i Falun 1881. Hans mor Johanna var dotter till Erik Norberg som bodde på en gård i Norsbo by och fader var Jonas Jonsson från Östra Fogelvik i Värmland. Föräldrarna gifte sig 1873 och bosatte sig i Norsbo där även Augusts storebror Erik Gustav föddes 1876.

Efter att ha flyttat in till Falun köpte föräldrarna 1891 hus i Norsbo och flyttade åter till byn. Huset bestod av ett rum innanför en kombinerad farstu med kök. Familjen försörjde sig på ett litet jordbruk och ägde även åker och äng där en del av trädgården på Norhaga idag ligger. Förmodligen rodde man dit när man skulle bruka de ängarna. Föräldrarna arbetade dessutom åt de större gårdarna i trakten.

August arbetade i unga år som gruvarbetare i Falu koppar-gruva och gick förmodligen till gruvan via suptallen. Han blev en mycket duktig stenarbetare och anlitades av Yngström med att bygga husgrunder på blivande Norhaga, men framför allt för den stenmur längs vägen som vi kan se än i dag. Han ska även helt eller delvisa ha konstruerat det utsiktstorn som restes av Yngström på Norsboberget.

När August var 20 år började en lärarinna arbeta i byns skola och August blev förtjust i henne. Just då byggdes järnvägen Björbobanan genom Norsbo och rallarna bodde i en stuga i Karlsvik. August misstänkte att även en rallare var förtjust i lärarinnan och enligt vad som sägs gick han dit för att göra upp med sin rival. Här går hörsägnen lite olika vägar men det hela resulterar i att August vådaskjuter en av rallarna så att han avlider. Händelsen refereras i Falukuriren den 20 jan 1901. Han döms till ett långt fängelsestraff som han avtjänar på Långholmen i Stockholm. Han tros ha kommit ut ur fängelset senast 1908 och återvände till Norsbo. Modern Johanna avled i lunginflammation 1915 och ett halvår senare dog fadern Jonas av hjärtfel. Vad som hände med brodern Erik Gustav är okänt. August ärvde föräldragården 1916.

August sågs som ett original och upplevdes som vresig och farlig av de unga i byn. De fick aldrig nämna något om hans fängelsetid för då blev han förgrymmad. Det berättas att han sov med korv och bröd under huvudkudden för att få ha maten ifred för råttorna som det fanns gott om i hans hus. August lånade pengar av juvelerare Grauman på Lillnäs och när han inte kunde betala sin skuld fick han till slut 1933 lämna över gården till denne. Den sista tiden i Norsbo bodde han i källaren hos Knut Eriksson (nuvarande Norsbo 6:2). August tillbringade sin sista tid på ålderdomshemmet vid Vasagatan i Falun.

Augusts lösöre låg många år i Kajsas lada belägen vid Norsbobäcken. Det enda som finns kvar idag är en limpanna i koppar som bystugeföreningen fick i gåva av systrarna Astrid Eld och Hilda Samuelsson vid bystugans återinvigning 1996.

Länk till karta: Här!