Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Borgmästare Geete´s hus

På denna tomt bodde vid mitten av 1600-talet Erik Eriksson med familj. Senare ägare har varit bl.a. Norsbo August (se om denne) och Faluns siste borgmästare Gustaf Geete. Gården är idag privatbostad.

Lagnefelts norsbo august Jansson 1925

På denna tomt närmast sjön och direkt öster om vägen till båtplatsen och väster om Norsbobäcken bodde vid mitten av 1600-talet Erik Eriksson med familj. Sonen Mats tog över gården och gifte sig 1698 med Kerstin Eriksdotter. Vid tiden för Laga skiftet av Norsbo by år 1867 hade därefter ytterligare fem ägare bott på tomten. Den var vid tiden för Laga skiftet bebyggd enligt kartan.

Vid laga skifte bodde här Katarina Ersdotter Hedman f. 1797. Katarina blev 1866 änka efter Erik Andersson Hedman och avled själv 1872. De hade sju barn. Dottern Sara Helena f. 1833 gifte sig med 1864 med snickaren Karl Johan Bengtsson Fyhr.

Fyhr köpte år 1879 av Samuelssons en tomt på en moränkulle i övre delen av Norsbo dit han troligen flyttade byggnader från denna tomt. Sonen Karl August Johansson ärvde 1916 det då enda kvarstående boningshuset. Se separat information om ”Norsbo August”.

År 1933 övertogs stället av J. E. Grauers som byggde till huset med en timmerstomme från Ornäs. År 1939 blev detta sommarställe för Faluns siste borgmästare Gustaf Geete och hustru Jane (f. Mortimer) och då inreddes även tillbyggnaden. Fastigheten utgör idag permanent privatbostad.

Länk till karta: Här!