Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Hinsnorets station

Vid järnvägsövergången till Klippudden ligger direkt på södra sidan om denna en tomt som efter järnvägens byggande användes som järnvägsanhalt. Efter en avstyckning av mark 1926 kunde en järnvägsstation med egen stins och anställda byggas och som ligger ca 100 m söder om järnvägsövergången och på spårens västra sida.

Hinsnorets Station, äldre foto

 

Bergslagsbanan

Järnvägen mellan Gävle och Göteborg över Falun byggdes av enskilda järnvägsbolagen Gävledala järnväg för Gävle-Falun och Bergslagernas Järnvägar för sträckan Falun – Göteborg. Den senare blev kallad Bergslagsbanan. Båda dessa sträckor byggdes i första hand för godstrafik. Sträckan Falun – Ludvika över Borlänge togs i trafik 31 december 1875. Hela sträckan till Göteborg var klar 1879. Dagliga personresor mellan Falun och Göteborg startade först 1888.

 

Mötesplatser – Hållplatser – Stationer

På sträckan Falun-Borlänge byggdes mötesplatser med station i Falun, mötesplats i Tisken, Hinsnoret och hållplats i Tomnäs, mötesplats i Ornäs, station i Domnarvet och station i Borlänge. I Hinsnoret ordnades en anhalt där resande kunde kliva på och av tåget, vanligen en rälsbuss.

En fastighetsbildning skedde 1926 för avstyckning av tomt för en stationsbyggnad till blivande Hinsnorets järnvägsstation. Hinsnoret fick därför i början av 1930-talet en järnvägsstation med stationsinspektör och ca fyra anställda. Persontrafik stannade för på- och avstigning i Hinsnoret till 1960-talet. Efter etableringen av järnvägsstationen underlättades resandet för byarnas skolbarn till Tomnäs skola efter att Norsbo byskola lades ner 1934.

Förrättningskarta visande avstyckning av tomt för järnvägsstation Hinsnoret, upprättad 1926. Källa: Lantmäteriet.

Hinsnorets station idag

Idag är stationsbyggnaderna privatbostad men bevarade i stor utsträckning.

 

Testtext
Hinsnorets station idag.

 

Länk till karta.

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se