Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Hinsnorets station

Vid järnvägsövergången till Klippudden ligger direkt på södra sidan om denna en tomt som efter järnvägens byggande användes som järnvägsanhalt. År 1915 inrättades en järnvägsstation i Hinsnoret med ett stationshus. Stationen hade egen stins och anställda och stationshuset ligger ca 100 m söder om järnvägsövergången och på spårens västra sida.

Hinsnorets Station, äldre foto

 

Länk till karta: Här!

 

Bergslagsbanan

Järnvägen mellan Gävle och Göteborg över Falun byggdes av enskilda järnvägsbolagen Gävledala järnväg för sträckan Gävle-Falun och Bergslagernas Järnvägar för sträckan Falun – Göteborg. Den senare delen blev kallad Bergslagsbanan. Båda dessa sträckor byggdes i första hand för godstrafik. Sträckan Falun – Ludvika över Borlänge togs i trafik 31 december 1875. Hela sträckan till Göteborg var klar 1879. Dagliga persontåg mellan Falun och Göteborg startade först 1888.

 

Mötesplatser – Hållplatser – Stationer

På sträckan Falun-Borlänge byggdes mötesplatser med station i Falun, mötesplats i Tisken, Hinsnoret och hållplats i Tomnäs, mötesplats i Ornäs, station i Domnarvet och station i Borlänge. I Hinsnoret ordnades en anhalt där resande kunde kliva på och av tåget.

1915 kunde det byggas en stationsbyggnad till blivande Hinsnorets järnvägsstation. Stationen hade stationsinspektör och ca fyra anställda. Persontrafik stannade för på- och avstigning i Hinsnoret till 1960-talet. Efter etableringen av järnvägsstationen underlättades resandet för byarnas skolbarn till Tomnäs skola efter att Norsbo byskola lades ner 1934.

Förrättningskarta visande stationsområde med stationshus och banvaktarstugor i samband med avstyckning av tomt för järnvägsstation Hinsnoret, upprättad 1926. Källa: Lantmäteriet

Rent järnvägshistoriskt upplevde Hinsnoret en viktig period när en stor timmerterminal anlades mellan järnvägen och Runn. Då anlades fler stickspår så att trätåg kunde lastas utan att störa den övriga trafiken. Läs mer om detta under rubriken Hinsnorets timmergård på denna hemsida.

Hinsnorets station idag

Idag används Hinsnoret för tågmöte medan det ej längre är möjligt för passagerare att kliva på och av. Stationsbyggnaden är privatbostad och i stor utsträckning bevarad i ursprunglig utformning. Banvaktarstugorna är även de privata bostäder och betydligt mer ombyggda.

 

Testtext
Hinsnorets station idag.