Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Falu pyrotekniska fabrik

Falu Pyrotekniska fabrik bedrev från 1913 framställning av fyrverkeripjäser i lokaler i Källviken. Verksamheten flyttades 1963 till Klippudden. Fram till 1987 tillverkade man fyrverkeripjäserna själva i Klippudden. Därefter avslutades produktionen av säkerhetsskäl och man övergick till att endast köpa in och sälja färdiga pjäser. Falu Pyrotekniska sålde fyrverkeripjäser i 94 år fram till 2006. Samtliga 13 byggnader som utgjorde fabrikslokaler är idag rivna.

Från Källviken till Klippudden

I Källviken startades 1913 en liten industri, Ragnar Petterssons fyrverkerifabrik. Ragnar hade en son vid samma namn, Ragnar, som så småningom tog över verksamheten och drev den i Källviken fram till början av 1960-talet. Då ville kommunen få bort fabriken för att kunna uppföra bostäder på platsen. Ragnar hade lagt märke till att Näsgården nu stod tom, och 1963 köpte han fastigheten av kommunen. Han använde Näsgården som bostad och hade för avsikt att flytta fabriken till fastigheten där det fanns gott om plats. På ett område, ca 100 m av fastigheten som låg närmast sjön, uppfördes nu totalt ca 15 byggnader. En del för tillverkningen av fyrverkerier och andra som förrådsbyggnader. Företagets namn blev senare det som kom att bli känt under många år som Falu Pyrotekniska.

Bilden visar fabriksbyggnader längs den sydöstra tomtgränsen.

Generationsskifte

Ragnar Petterson drev fabriken fram till sin död 1982. Hans dotter Gun och hennes make Bernt Anderson tog över verksamheten. Tillverkningen av fyrverkerier lades ner i början av 1987, bl.a. av säkerhetsskäl. Företaget drevs vidare som grossist fram till 2007 då det slutligen lades ner. Då fanns det inte längre något kvar av fabriksbyggnaderna annat än ett par förråd.

Fabriken sponsrade en del evenemang i bygden med imponerande fyrverkerier.

 

Länk till karta: Här!