Till Riksförbundet
Gå till distrikt
  • Hem
  • Medlemsmöte (extra årsmöte)

Medlemsmöte (extra årsmöte)

Kallelse till medlemsmöte i Norsbo-Hinsnorets bystugeförening.
Söndag den 24 april, 2022, kl. 18 i bystugan.
Det blir ett mycket kort medlemsmöte där de enda punkterna kommer att vara val av ny styrelsemedlem samt val av ny valberedning.
Du som vill delta i medlemsmötet – anmäl dig senast fredag 22/4 till Sylvia Yngström Wänn på telefon 073-6541283 (SMS går bra).

Välkomna!

Styrelsen
Norsbo-Hinsnorets bystugeförening